IoAiutoBra 1 zbaviť

Predsedníctvo vykonáva aj službu vyberania poplatkov za školské služby, votivní lampy, predplatné na platených parkovacích miestach a poplatky za mesto Bra.

Služba dostáva platby v hotovosti, bankovým návrhom alebo použitím karty ATM. Pri niektorých platbách Služba PagoPA (externý odkaz) cez portál "PiemontePay".

Stôl je otvorený počas rovnakých pracovných hodín (pondelok, streda a piatok od 8,45 po 12,45), zatiaľ čo posledný deň v mesiaci sú platby na 12 pozastavené.