IoAiutoBra 1 zbaviť

 

Art.67, odsek 11, DL112 / 2008. Zverejnenie dokumentácie zaslanej kontrolnému orgánu v súvislosti s doplnkovým vyjednávaním.

Na základe a na účely článku 67 ods. 11 legislatívneho dekrétu 112/2008, ako sa uvádza v obežníku Štátneho účtovného úradu č. 17/2009, informačné listy č. 2 - Managers sk ° 2 - nevýkonní riaditelia a tabuľky č. 15 - výkonní riaditelia a č. 15 - nevýkonní riaditelia zahrnutí do ročných účtovných závierok za rok 2008 podľa hlavy V legislatívneho dekrétu 30.3.2001, č. 165, zasielaných ročne počítačom Dvoru audítorov prostredníctvom štátneho všeobecného účtovného úradu.

 

Rok 2012 (dokumenty vo formáte .pdf)

 

 

Rok 2011 (dokumenty vo formáte .pdf)

 

 

Rok 2010 (dokumenty vo formáte .pdf) 

 

Rok 2009 (dokumenty vo formáte .pdf)Rok 2008 (dokumenty vo formáte .pdf)