IoAiutoBra 1 zbaviť
 
 
Vystúpenie / lavice

Podľa čl. 21 zákona 69 / 2009, sú rozdelené podľa jednotlivých manažérov, údaje o účasti a neprítomnosti zamestnancov v porovnaní s pracovnými dňami.

 

Rok 2009: JúnJúlAugustSeptembraOktóberNovemberDecember

 

Rok 2010: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptembraOktóberNovemberDecember

 

Rok 2011: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptembraOktóberNovemberDecember  

 

Rok 2012: JanuárFebruárMarecAprílMájJúnJúlAugustSeptembraOktóberNovember, December    

  

Rok 2013: JanuárFebruárMarec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, Septembra, Október, November, December      

 

Rok 2014: Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, Septembra, Október, November, December

 

Rok 2015: Január, FebruárMarec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, Septembra, Október, November, December   

 

Rok 2016: Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, august Septembra, Október, November, December 

 

Rok 2017: Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl, August, Septembra, Október, November, December

 

Rok 2018:  Január, Február, Marec, Apríl, Máj, Jún, Júl,  August, Septembra. Október, November, December

 

Rok 2019: JanuárFebruárMarec Apríl, Máj, Jún, Júl, August, Septembra, Október, November, December

 

Rok 2020: JanuárFebruárMarec AprílMájJúnJúlAugust, Septembra

Prílohy:
Stiahnite si tento súbor (05.06.2018 Circular Municipality Bra publikácia codice disciplinare.pdf)05.06.2018 Circular Common Bra publikačný kód disciplinare.pdf[Obvod mesta Bra]94 kB
Stiahnite si tento súbor (disciplinárny kód 21.05.2018 CCNL Functions Locali.pdf)Disciplinárny kód 21.05.2018 CCNL Local Functions.pdf[Disciplinárny kódex miestnych funkcií CCNL]593 kB
Stiahnite si tento súbor (Ročná dodatková zmluva 2013.pdf)Ročná dodatočná dohoda 2013.pdf[]754 kB
Stiahnite si tento súbor (Ročná dodatková zmluva 2014.pdf)Ročná dodatočná dohoda 2014.pdf[]48 kB
Stiahnite si tento súbor (Ročná dodatková zmluva 2015.pdf)Ročná dodatočná dohoda 2015.pdf[]430 kB
Stiahnuť tento súbor (accordointegrativoannuale2009.pdf)Dodatočná dohoda - 2009[Ročná dodatočná zmluva 2009]0 kB
Stiahnuť tento súbor (accord_integrativo_annuale2010.pdf)Dodatočná dohoda - 2010[Ročná dodatočná zmluva 2010.]0 kB
Stiahnuť tento súbor (accord_integrativo_annuale2011.pdf)Dodatočná dohoda - 2011[Ročná dodatočná zmluva 2011]0 kB
Stiahnuť tento súbor (accord_integrativo_annuale2012.pdf)Dodatočná dohoda - 2012[Ročná dodatočná zmluva 2012]0 kB
Stiahnite si tento súbor (avventizi_2012.odt)avventizi_2012.odt[Personál nie je neobmedzený.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (bra_codicecomportamentoaziendale.pdf)bra_codicecomportamentoaziendale.pdf[Behaviorálny kódex správania.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (code_download_dipendentipubblici.pdf)Kód verejného správania zamestnancov DPR n.62 / 2013[Kódex správania zamestnancov verejnej správy DPR n.62 / 2013]0 kB
Stiahnuť tento súbor (Individuálne stimulačné poplatky 2017-2.pdf)compenso_incentivante_2017[2017 motivačná kompenzácia]47 kB
Stiahnite si tento súbor (compens_incentivante2008.xls)Grant na odškodnenie za stimuly - rok 2008[Stimulačný poplatok za rok 2008]0 kB
Stiahnite si tento súbor (compens_incentivante_2009.pdf)compenso_incentivante_2009.pdf[Stimulačný poplatok za rok 2009.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (compens_incentivante_2010.pdf)compenso_incentivante_2010.pdf[Stimulačný poplatok za rok 2010.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (compens_incentivante_2011.pdf)compenso_incentivante_2011.pdf[Stimulačný poplatok za rok 2011.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (compens_incentivante_2012.pdf)compenso_incentivante_2012.pdf[Stimul na rok 2012.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (integračná zmluva 2013.pdf)Dodatková zmluva 2013.pdf[]288 kB
Stiahnite si tento súbor (legislatívny dekrét č. 165-2001_.pdf)Legislatívny dekrét č. 165-2001_.pdf[Legislatívny dekrét 165 / 2001_testo aktualizovaný článok. 54 - 55 sexies]204 kB
Stiahnuť tento súbor (dipendenti_compensiresponsabilita_2010.pdf)Kompenzácia zodpovednosti - rok 2010.[Poplatok za záväzok za rok 2010.]0 kB
Stiahnuť tento súbor (dipendenti_compensiresponsabilita_2012.pdf)Kompenzácia zodpovednosti - rok 2012[Poplatok za zodpovednosť za rok 2012.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (dipendenti_indennitaresponsabilita_2013.pdf)Zodpovednosť Odškodnenie. Rok 2013.[Príspevok za zodpovednosť. Rok 2013.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (ranking_responsibility2015.pdf)Zodpovednosť Odškodnenie. Rok 2015.[Príspevok za zodpovednosť. Rok 2015.]0 kB
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/uffici/graduatorie_peo2015)Horizontálne zmeny - rok 2015[Horizontálne pokroky - rok 2015]0 kB
Stiahnuť tento súbor (vv.uu.2018.pdf funkcia príspevok)funkcia príspevok vv.uu.2018.pdf[Príspevok na funkciu PM. Rok 2018]310 kB
Prevziať tento súbor (2017.pdf zodpovednosti za škodu)Príspevok na odškodnenie. Rok 2017[Poplatok zodpovednosti 2017]639 kB
Stiahnuť tento súbor (zodpovednosť za škodu 2018.pdf)Príspevok na odškodnenie. Rok 2018[Príspevok na zodpovednosť. Rok 2018]648 kB
Stiahnite si tento súbor (insurance liability_2016.pdf)zodpovednosť indemnity_2016.pdf[Poplatok zodpovednosti 2016]577 kB
Stiahnuť tento súbor (indennita_responsabilita_2014.pdf)Zodpovednosť Odškodnenie. Rok 2014.[Príspevok za zodpovednosť. Rok 2014.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (premioresponsabilita_2011.pdf)Kompenzácia zodpovednosti - rok 2011.[Poplatok za záväzok za rok 2011.]0 kB
Stiahnuť tento súbor (Horizontal Progress - 2016 year.pdf)horizontálne progresie - rok 2016.pdf[Horizontálny rok vývoja 2016]5275 kB
Stiahnite si tento súbor (horizontálny progresívny rok 2019.pdf)horizontálny progresívny rok 2019.pdf[Horizontálne progresie z roku 2019]435 kB
Stiahnuť tento súbor (progression_disaster_2009.pdf)Horizontálne zmeny - rok 2009[Horizontálne pokroky - rok 2009]0 kB
Stiahnuť tento súbor (progression_disaster_2010.pdf)Horizontálne zmeny - rok 2010[Horizontálne pokroky - rok 2010]0 kB
Stiahnuť tento súbor (Technické funkcie stimulačná regulácia 2018 MUNICIPALITY OF BRA 2018.pdf)Technické funkcie stimulačná regulácia 2018 MUNICIPALITY OF BRA 2018.pdf[Regulácia technických funkcií benefits_2018]300 kB
Prevziať tento súbor (reg_incentivi_IMUTARI2019.pdf)reg_incentivi_IMUTARI2019.pdf[Imu a Tari 2019_personálna regulácia stimulov]203 kB
Stiahnuť tento súbor (zodpovednosť_2009.pdf)Kompenzácia zodpovednosti - rok 2009[Poplatok za rok 2009]0 kB