IoAiutoBra 1 zbaviť

Naše kancelárie sú organizované na základe funkčných porúch medzi službami.

V rámci stránok venovaných jednotlivým službám, ktoré poskytujú informácie o jednotlivých konaniach spravované, s znamenia časov, manažérov a uzavretie doby, okrem formulárov a súvisiacich nákladov. V prípade zotrvačnosti na záver konania je možné použiť náhradné napájanie, Počas konania a proti konečnému ustanoveniu nástroje na administratívnu a súdnu ochranu uznané zákonom v prospech zainteresovanej strany.

Zamestnanci (Zamestnanci a organizácia, zmluvy, Tlač a Url, Jedinečná zákaznícka základňa)

administratívne (registre, volebný, messi, Protokol a archív, Generálny sekretariát)

Sociálne a školské (Osobné služby, Školské služby, Služby sociálnej pomoci, škôlka, práca, Giovani)

služba (Zber odpadu, TRASPORTi, Civilná ochrana, Udržateľná mobilita)

finančné (Účtovníctvo a účtovanie, Ekonomizované a nákupné, pocty, Uvoľňovanie a reklama, dedičstvo,)

Urbanistické plánovanie a usporiadanie územia (Urbanistické plánovanie a regulačný plán, Súkromná výstavba, Výrobné činnosti, geoportál, Životné prostredie a hygiena, domáce zvieratá)

Verejné práce (Verejné práce, cintorín, Voda a diaľkové vykurovanie, Plyn)

Polícia (polizia Municipale, Obchod, poľnohospodárstvo a trhy)

Kultúra (Cestovný ruch a kultúra, hudba a divadlo, šport, knižnica, Musei, Hudobný inštitút "Adolfo Gandino")

Služby iných správnych orgánov v obecných priestoroch: Agentúra pre výnosy, INPS, Arpa Piemont, Informačný bod lesa

kontakty: rozvádzač (+ 39) 0172.438211 - fax (+ 39) 0172.44333 - certifikovaná pošta comunebra@postecert.it