Všetky stretnutia mestskej rady sú vysielané naživo na videu

na Youtube kanáli obce Bra

Archív stretnutí je možné prekonzultovať na kanále You Tube v mestskej časti Bra:

Pozrite si poslednú reláciu