IoAiutoBra 1 zbaviť
Pokračuje spolupráca medzi obecnou správou spoločnosti Bra a miestnymi pestovateľmi škôl na starostlivosť a zvyšovanie verejných parkov pod Zizolou. V dnešných dňoch boli do kruhového objazdu umiestnené nové esencie na vrchu cesty Orti, na východnom vchode do mesta, po štátnej ceste n. 231. Práce vykonávala spoločnosť "Vivai del Bandito", ktorá pristúpila k modifikácii a usporiadaniu zavlažovacieho systému, čím sa prispôsobila novému nábytku. Spolupráca s miestnymi materskými spoločnosťami už umožnila vybavenie ďalších obzvlášť zaneprázdnených miest v centre mesta, čo dalo spoločnostiam príležitosť zoznámiť sa s ich produktmi a zároveň zabezpečiť väčšiu starostlivosť a údržbu zelených plôch bez ovplyvniť obecné pokladne. (Rg)