IoAiutoBra 1 zbaviť
Služba cestnej výchovy, ktorú vykonáva mestská polícia Bra v mestských školách, od materskej školy po nižšie stredné školy, sa v posledných dňoch obnovila. Kurzy, ktoré organizujú dvaja agenti, majú ako spoločný program výučbu pravidiel upravujúcich cestnú premávku s vyučovaním čiastočne v triede a inými, pre základné a stredné školy, dokonca aj na ulici. Podobne ako každý rok sa budú organizovať stretnutia počas výletov na ulici s hliadkami reakcie na núdzové situácie, ktoré študentom ukážu vozidlá a vybavenie dodané veliteľstvu na riadenie cestnej premávky a prieskum nehôd. Kurzy sa budú konať do konca mája 2008. V stredných školách budú tiež uvedené zásady týkajúce sa riadenia mopedov. (Mestská policajná podprsenka)