Autobusová preprava autobusovej spojovacej spojky mesta s blízkymi susedmi Cherasco, Pocapaglia a Sanfré.

Časové plány platné od 13 May 2019 - Správy

Prílohy:
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/cittadini/grandabus_cartadellamobilita.pdf)grandabus_cartadellamobilita.pdf[Karta mobility]0 kB
Stiahnite si tento súbor (modulo_tesseredisabili.pdf)modulo_tesseredisabili.pdf[Formulár členskej karty so zdravotným postihnutím.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (modulo_tesseredisabili_minori.pdf)modulo_tesseredisabili_minori.pdf[Modul na vystavenie karty pre deti so zdravotným postihnutím.]0 kB
Stiahnite si tento súbor (q22_tpl_gbus.pdf)Formulár alebo návrh sťažnosti.[Modul.]0 kB