Z 2 júla 2018 je aktívny Ecosportello, ktorý spravuje Str

sídlo: Palazzo Garrone, Piazza Caduti za slobodu, 16 (vstup z nádvoria)

telefón: 0172 201054

mail: ecosportello@strweb.biz

-------------------------------------------------- -

Odpadové služby - obec Bra:

Zodpovedný manažér: dr. Raffaele Grillo