Stretnutia projektu Energina sa konali v spoločnosti Bra, na tému racionálneho využívania energie. Sa pripojilo k systému, žiaci tretích tried sekciách E, F eG stredná škola "operených" a oddiely I a M strednej škole "od cirkvi." Cieľom projektu bolo zvýšiť povedomie žiakov a školákov o problematike využívania energie a hodnotení dôležitosti celkovej "energetickej kvality" oboch školských budov. Súbežne so školením žiakov a zamestnancov škôl, boli vykonané zhromažďovanie údajov v spotrebe energie, s grafickou tvorbu školských budov, inšpekcie a kontaktu s príslušnými budov, navyše na identifikáciu opatrení na zlepšenie s technickú analýzu -finančné investície. Rokovania sa zvolá v rámci projektu financovaného územnú Laboratórium ekologickej výchovy Bra-Alba, mesto Bra, Taliansku Elyo (vedúca spoločnosť na talianskom trhu s energetickými službami) a spravuje agentúra vývoja Langhe pozemkov Monferrato Roero a združenie Ecologos v Turíne. (Rg)