IoAiutoBra 1 zbaviť
Od augusta do 7 26 2006, v Bra, budú pokračovať aj v parkovacích automatoch dovolenku. To bolo rozhodnuté mestskou radou mestskej Zizzola, pozastavenie vyplácania parkovanie v modrej zóne počas týždňov blízko Nanebovzatia. Opatrenie, ako je tomu už niekoľko rokov, bol najatý, vzhľadom k zníženej potrebe v tejto dobe intenzívneho otáčania zaparkované autá v historickom centre mesta, pretože mnoho občanov Bra bude mimo mesta a značný počet podnikov sú zatvorené na dovolenku. (Rg)