Zostavovanie zóny je spôsob, ako vykonávať pravidelnú miestnu policajnú službu.

To znamená investovať časť pracovného dňa do vzťahov s ľuďmi as územím; nadviazať vzťah s "privilegovanými svedkami"; vyliečiť rýchlosť reakcie, ale aj prevenciu pred hrozbou.

Zóna Vigilant je mestský policajt, ​​ktorý vykonáva všetky povinnosti týkajúce sa profesionálneho profilu a odvoláva sa na funkcie samotnej Mestskej polície; bude čoraz špecializovanejší, áno, s osobitným zreteľom na sociálne vzťahy, sprostredkovanie konfliktov, život v okolí; pracuje v pridelenom susedstve, pozná poznatky, kritické body a rýchlo reaguje na potreby.