IoAiutoBra 1 zbaviť
Po vypočutí správy o vymenovaní nového riaditeľa nadmorskej 18 sa Bra mestská rada vydala nasledujúce vyhlásenie: "" "Mestská rada v Bra, sa dozvedel o vymenovaní nového generálneho riaditeľa ASL 18 v osobe Jana Monchiero, dobré priania novo režiséra prácu a dúfa, že po vymenovaní - v rámci svojej výlučnej právomoci - na manažérov, zdravotné a správne, berie do úvahy reprezentatívnosť území "" ".