IoAiutoBra 1 zbaviť
Po početných zopäté sťažnosti mestskej polície centrály Bra a po dlhom období, v ktorom sa dáva prednosť fáze informácií o občianstve, v posledných týždňoch sú utiahnuté vo vzťahu k dodržiavaniu kontroly signage, aby zametanie sa mechanizované prostriedky uliciach v centre mesta, ukazovatele, ktoré stanovujú zákaz zastavenia ulíc na rôzne dni a hodiny medzi rôznymi mestskými oblasťami. Celkom tristo pokuty vypracované obecných policajtov ako mnoho motoristov, ktorí nedodržal zákaz opustení vozidla v zakázanom mieste. Ovládacie prvky, ktoré doposiaľ ovplyvnili 80% územia mesta, budú pokračovať aj v nadchádzajúcich týždňoch, aby dodávateľ služby mohol postupovať správne. Vždy v oblasti cestnej signalizácie, po dokončení pózu, začala fungovať oblasť disku na kopci XX Settembre. Tu si motoristi, ktorí chcú zaparkovať, musia ukázať časový záznam s vyznačením času príchodu a môžu zostať až hodinu. Taktiež, ako je uvedené na vozíkoch umiestnených v týchto dňoch, je povinné umiestniť vaše auto do poskytnutých priestorov. Pre zostávajúcu časť námestia XX Settembre (v oblasti v blízkosti steny) sa očakáva, že platná oblasť nadobudne účinnosť hneď, ako sa nakreslia "modré" pásy.(zdroj: Braun Communal Police Command)