IoAiutoBra 1 zbaviť
Bude inžinier Fabrizio Saglietto Cuneo, ktorý už obsadené jednotlivé fázy realizácie predchádzajúcich intervencií, navrhnúť rastlinné renovácie čistenie Bra, v lokalite Low. Na určenie toho, mestská rada mestskej Zizzola, že v poslednom zasadnutí schválila vymenovanie a prisľúbila finančné prostriedky vo výške jedného milióna eur poskytnutých na operáciu, ktorej 700.000 získaných prostredníctvom regionálneho grantu. Obchodník uzavrie konečný návrh stavebných prác pred 31 budúceho marca, ako požaduje regiónu Piemont pre poskytnutie spolufinancovania prácu. Na rovnakom zasadnutí Rada mesta poverila technikom z verejnej práce Mestský oddelenie má na starosti dizajnu pre budovanie rutinnej údržby na budovách vo vlastníctve mestskej správy, prideľovanie EUR 47.000 školských budov a rovnakého množstva na strane druhej vlastnosti. (Rg)