Stretáva sa v stredu večer 28 September 2005, počínajúc 20, Council of Bra. Prezident Gian Massimo Vuerich zvolal členov zhromaždenia v Multifunkčnom centre Arpino, aby prerokoval každodenný program, ktorý má aj finančné záležitosti so schválením zmeny rozpočtu a prehodnotením stavu implementácie programy. Okrem toho sa členovia zhromaždenia musia vyjadriť k projektu na rozšírenie domu starostlivosti o mesto Bra na ulici Montenero a schválenie štatútu Mestskej rady pre obec. (Rg)