IoAiutoBra 1 zbaviť
V posledných rokoch sme boli svedkami krvavých a násilných konfliktov, ktoré sme teraz považovali za nemožné po skončení studenej vojny a pádu Berlínskeho múru.
Aké sú príčiny a charakteristiky týchto nových vojen? Môže im byť zabránené? A ako? A aké sú možné odpovede medzinárodného spoločenstva? A nakoniec, aká je a aká by mala byť úloha medzinárodných organizácií, najmä Organizácie Spojených národov?
Tieto a ďalšie otázky budú v centre 6 ° schôdze Mierovej školy, ktorá sa bude konať v piatok v 11 v piatok 21 v 45, v rokovacej miestnosti kultúrneho centra "G. Arpino "prostredníctvom spoločnosti E. Guala XNUMX s názvom Podpora spravodlivosti a mieru. Úloha medzinárodných organizácií.
Budeme hovoriť s profesorom. Antonio Papisca, profesor medzinárodných vzťahov a ochrany ľudských práv univerzity v Padove a Massimo de Gregori, stála delegácia Svätého stolca v OSN Toto posledné stretnutie preto chce byť časom komplexnej analýzy toho, prečo a čo robiť: sme určení žiť vo svete plnom vojen? Spolu s dvomi spravodajcami sa budeme snažiť pochopiť, či spolu s prínosom všetkých štátov môže byť svet mieru založený na spravodlivosti a medzinárodné právo národov budovaný a posilnený medzinárodnou autoritou.