IoAiutoBra 1 zbaviť
Obnovený a plný zámerov, mestská rada pre rovnosť príležitostí, ktorá sa stretla v týždňoch videl Bra. Počas prvého zasadnutia poradného orgánu by tiež bol zvolený vodca, ktorí vidia ako nový prezident profesora Bruna Sibille, učiteľa, mestské radkyňa a predtým vykonával funkciu námestníka primátora a komisára pre rovnaké príležitosti v meste Zizzola. Zabezpečením kontinuity s predchádzajúcim vedením bude Vicar Bruny Sibille Beatrice Arlorio, prvý prezident Consulta. Sekretárka bola menovaná Rossella Geremia, zatiaľ čo miestny úradník, ktorý bude koordinovať tieto aktivity, bude zodpovedný za Úrad občianskej pomoci pri budovaní, Luciana Gazzera.
V 2005 konzultácie budú pokračovať v jeho činnosti zamerané dozrieť presvedčenie o potrebe skutočnej rovnosti medzi pohlaviami, s oboma okamihy kultúry podporou iniciatív s cieľom zaistiť zosúladenie rolí vnútri rodiny s potrebami trhu práce. (Rg)