IoAiutoBra 1 zbaviť
K dispozícii bude viac než 1500 a skúsenosti pre elektronické hlasovanie prvýkrát. Je voliči rady mesta Bra chlapcov, ktorí prvýkrát, zvolia svojich zástupcov pomocou nového nástroja, ktorý bude poskytovať mestom v reálnom čase počítanie dát robiť cestovanie na Internete. Ako každé dva roky, budú deti, ktoré navštevujú strednú školu a posledné dve triedy primárne obnoviť ich zástupcom konzultácie sa bude konať v dopoludňajších hodinách v pondelok, december 20 2004. Bojovať o dvadsaťštyri miest bude sto kandidáti v súčasnosti bojuje, navštevovať štátne školy a nie mesto. Kolégiá budú označené rôznymi školských budov, ktoré budú voliť počet radných v pomere k počtu študentov, ktorí ich navštevujú. Akonáhle je zvolený, budú režiséri pracujú na niektorých projektoch verejného záujmu tým, že občiansku návrhy správy v záležitostiach, ktoré sa ich priamo týkajú. Jedným z prvých, ktoré treba riešiť, bude nový územný plán, ktorého vyjadrenie o mladej radných začuje technikov pracujúcich na projekte. (Rg)