IoAiutoBra 1 zbaviť

Domáce správy

V mesiaci venovanom prevencii a zvyšovaniu povedomia o rakovine prsníka sa Bra zúčastňuje na kampani „Nastro Rosa“, ktorú propaguje Lilt (Talianska liga pre boj proti rakovine), pričom svetlo divadla Politeama Boglione svieti ružovou farbou.

Začiatkom októbra sa protimogové opatrenia pre údolie Pád, dohodnuté hlavnými regiónmi s ministerstvom životného prostredia a začali implementáciou DGR č. 14-1996 / 2020 regionálneho zastupiteľstva Piedmontese.

Dokumenty týkajúce sa schváleného projektu výkonného plánu slobodnej iniciatívy týkajúceho sa oblastí v ulici Strada Bria na návrh pánov Cravera sú verejne prístupné v Bra.

Mestské zastupiteľstvo v Bra sa zíde v utorok 6. októbra 2020 o 18 h, ktorú zvolal prezident Fabio Bailo. Na programe rokovania bol po otázkach členov rady návrh väčšinových skupín týkajúci sa elektrifikácie železničných úsekov Bra-Cavallermaggiore a Saluzzo-Savigliano a dvoch zmien rozpočtu.

Pri príležitosti podujatia „Z Cortile do Cortile“ sú v nedeľu 4. októbra 2020 otvorené mestské mestské múzeá, ktoré je možné navštíviť s bezplatným vstupom.