IoAiutoBra 1 zbaviť

Riadil svoj Ford Focus blízko nemocnice, keď ho zastavil na kontrolu miestna hliadka mestskej polície v okolí: agenti si okamžite všimli psychofyzický stav vodiča. Muž bol podrobený kontrole hladiny alkoholu v krvi, najprv na mieste s prekurzorom a potom na veliteľstve Via Moffa di Lisio s dychovým prístrojom a dvojnásobná rýchlosť bola zistená v porovnaní s hodnotou 0.50 gramov na liter povolenej krvi. zákonom. Motorista bol následne odložený na štátneho prokurátora Asti za trestný čin riadenia pod vplyvom alkoholu. Agenti tiež zistili, že muž išiel napriek pozastaveniu platnosti neurčitého vodičského preukazu vydaného občianskou motorizáciou Cuneo za to, že návštevu nepredložil pred miestnou lekárskou komisiou. Vzhľadom na to, čo bolo spáchané, bude vodičský preukaz s konečnou platnosťou zrušený. Dnes ráno však mestská policajná hliadka, ktorá sa zúčastnila na inšpekcii systému Targa, podrobila Hyundai Tucson administratívnemu zadržaniu počas troch mesiacov, keď bola chytená v obehu, hoci v posledných mesiacoch už bola sankcionovaná iným policajným zborom za to, že ho nepreskúmala. na ktoré nebolo vozidlo vystavené. (Mestská polícia)

Informácie: Mesto Bra - obecná polícia
tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it