Pred jeho prerokovanie v mestskej rade, ktorá sa bude konať v nasledujúcich týždňoch, dnes stredu decembra 17 2008 junta Bra obecnej predstavil ekonomický, sociálny a účasť v oblasti pokynov predpokladaného rozpočtu pre mesto ' rok 2009. Pri čerpaní viac ako štyridsať miliónov eur hospodársky manéver pre budúci rok poskytuje sadzby a sadzby v porovnaní s 2008om nezmenené, s väčšími výhodami pre rodiny s nízkymi príjmami. Ako už bolo uvedené dnes ráno zástupcovia výrobných odvetví so starostom Camillo Scimone, Claudio Lacertosa komisár pre financie a členov Rady s výnimkou predsedu finančného výboru rady, Piero Degetto. V popoludňajších hodinách prebiehali konzultácie s predstaviteľmi odborových zväzov, poradcami pre rovnosť príležitostí, dobrovoľníckou prácou a konzultáciami s mládežou. Posledné menovanie so zástupcami okresných a frakčných výborov. (Rg)