Bezplatná služba zberu a likvidácie poľnohospodárskych autoplachiet a nádob na pesticídy je k dispozícii aj v obci Bra. Aby sa využila zbierka, ktorú prevádzkujú služby Consorzio Albese a Braidese, je potrebné, aby spoločnosť 27 May 2019 rezervovala na internetovej stránke CO.ABSE.R. (www.coabser.it) prostredníctvom príslušného formulára žiadosti.

Listy sa odstránia len vtedy, ak sa vyčistia a zložia na maximálne množstvo 1 m3; kontajnery na pesticídy pripravené na odber musia byť namiesto toho výlučne v plastoch, riadne opláchnuté, umiestnené v priehľadných vreckách so štítkom, na ktorom je uvedený názov spoločnosti a číslo DPH príslušnej spoločnosti, maximálne do výšky 550 litrov (vrecia 5 s objemom približne 110 litrov) každý).

Viac informácií na www.coabser.it alebo na Ecosportello Rifiuti Braidese, otvorené každé ráno od pondelka do soboty (8: 30 - 12: 30), utorok (13: 30 - 17) a štvrtok (15 - 18: 30) popoludní. Službu možno dosiahnuť na čísle 0172.201054 alebo poštou ecosportello@strweb.biz. (Em)


Info: Mesto Bra - Odpad Ecosportello
Tel. 0172.201054 - ecosportello@strweb.biz