Toto je autorizácia trvalo zaberať verejnú pôdu, s vrúbkami, novinovými kioskmi, stánkami, závesmi, atď. (vrátane obnovení a úprav).

Čo potrebujete: žiadosť adresovaná starostovi; projekt v dvoch kópiách napísaný kvalifikovaným odborníkom; osvedčenie o registrácii v Obchodnej, priemyselnej, poľnohospodárskej a remeselnej komore; kolok vo výške 14,62 (zakúpený v tabaku).

krát: na stanovenie príslušnej zmluvy, ktorá bude vydaná generálnym tajomníkom obce, predpokladaný čas je 15 dní.

náklady: Ak chcete použiť, musíte použiť kolkovné vo výške 14,62, zaplatenie zmluvných výdavkov, ku ktorým je potrebné pripočítať obsadenie verejného dane (TOSAP), ktorá sa má zaplatiť podľa sadzieb platných.

Lehota na dokončenie: Počet dní 60.