Zavedením nového Kódexu cesty sa začal projekt približovať deti (dospelí budúcnosti) k ceste a všetkým, čo je bežné.

A tak, so špecifickými školeniami personálu, mesto vstúpi do škôl so svojimi "strážnikmi", ktoré vyučujú túto dôležitú verejnosť. Okrem výučby v triede, obecnej polície používa nový užitočný nástroj pre výučbu deťom správny prístup k prevádzke na pozemných komunikáciách: skutočný vzdelávací cestu, doplnený značenie a značiek, semaforov, bicykle, prilby a nástroje, aby sa naučili kultúru bezpečnosti a bavili sa. Trasa preteká cez dvadsať štvorcových metrov na nádvorí strednej školy "Piumati" v Barbacane.


Nasledujúce stránky chcú objasniť programy a oznámiť svojim rodičom, čo vaše dieťa robí v škole počas ich hodín.

čo:
Cestná výchova
Občianske vzdelávanie

Pedibus:
Čo?


Pohybujúce sa na bicykli:
Ako sa