PROVINCIÁLNE VOĽBY
Konzultácia: Európsky parlament - Pokrajinské - Komunálne voľby 2009
Provincial College PROVINCIAL REGION BRA 1 BRA-SANFRE '
Obec BRA
Zhrnutie hlasov pre predsedov v sekcii po častiach
Preskúmané časti: 28 On 28 - OFICIÁLNE ÚDAJE
 
  Gancia Ponso TARICCO DOLPHIN Curetti GIAMBATTISTA Chiarenza Carpano  
GIANNA Tullio GIACOMINO DETTO MINO Terézie LUCIANO Iván PAUL MARCO
časť V.Pres V.List V.Pres V.List V.Pres V.List V.Pres V.List V.Pres V.List V.Pres V.List V.Pres V.List V.Pres V.List Celkový počet prezidentských hlasov Zoznamy celkových hlasov Prázdne karty Nulové karty Hlasy Null VCNAS voliči pripojený
1 346 320 24 22 238 212 33 25 0 0 11 8 7 5 0 0 659 592 33 27 0 0 719 897
  (52.50%) (54.05%) (3.64%) (3.72%) (36.12%) (35.81%) (5.01%) (4.22%) (0.00%) (0.00%) (1.67%) (1.35%) (1.06%) (0.84%) (0.00%) (0.00%) (91.66%) (82.34%) (4.59%) (3.76%) (0.00%) (0.00%) (80.16%)  
2 278 251 25 25 265 218 38 30 2 1 5 5 3 1 5 4 621 535 42 18 0 0 681 834
  (44.77%) (46.92%) (4.03%) (4.67%) (42.67%) (40.75%) (6.12%) (5.61%) (0.32%) (0.19%) (0.81%) (0.93%) (0.48%) (0.19%) (0.81%) (0.75%) (91.19%) (78.56%) (6.17%) (2.64%) (0.00%) (0.00%) (81.65%)  
3 262 249 25 25 228 211 36 33 2 2 8 8 11 11 2 2 574 541 30 20 0 0 624 767
  (45.64%) (46.03%) (4.36%) (4.62%) (39.72%) (39.00%) (6.27%) (6.10%) (0.35%) (0.37%) (1.39%) (1.48%) (1.92%) (2.03%) (0.35%) (0.37%) (91.99%) (86.70%) (4.81%) (3.21%) (0.00%) (0.00%) (81.36%)  
4 228 214 28 28 213 185 49 39 3 3 5 5 10 10 1 1 537 485 34 19 0 0 590 768
  (42.46%) (44.12%) (5.21%) (5.77%) (39.66%) (38.14%) (9.12%) (8.04%) (0.56%) (0.62%) (0.93%) (1.03%) (1.86%) (2.06%) (0.19%) (0.21%) (91.02%) (82.20%) (5.76%) (3.22%) (0.00%) (0.00%) (76.82%)  
5 243 220 27 25 231 208 43 37 6 6 6 5 6 6 2 2 564 509 27 26 0 0 617 753
  (43.09%) (43.22%) (4.79%) (4.91%) (40.96%) (40.86%) (7.62%) (7.27%) (1.06%) (1.18%) (1.06%) (0.98%) (1.06%) (1.18%) (0.35%) (0.39%) (91.41%) (82.50%) (4.38%) (4.21%) (0.00%) (0.00%) (81.94%)  
6 253 237 30 29 232 207 49 44 9 8 11 10 5 5 1 1 590 541 42 17 0 0 649 856
  (42.88%) (43.81%) (5.08%) (5.36%) (39.32%) (38.26%) (8.31%) (8.13%) (1.53%) (1.48%) (1.86%) (1.85%) (0.85%) (0.92%) (0.17%) (0.18%) (90.91%) (83.36%) (6.47%) (2.62%) (0.00%) (0.00%) (75.82%)  
7 300 276 29 27 190 166 34 30 1 1 7 6 4 3 4 4 569 513 36 26 0 0 631 842
  (52.72%) (53.80%) (5.10%) (5.26%) (33.39%) (32.36%) (5.98%) (5.85%) (0.18%) (0.19%) (1.23%) (1.17%) (0.70%) (0.58%) (0.70%) (0.78%) (90.17%) (81.30%) (5.71%) (4.12%) (0.00%) (0.00%) (74.94%)  
15 309 293 24 20 232 206 31 25 2 2 4 3 6 3 2 2 610 554 23 18 0 0 651 1526
  (50.66%) (52.89%) (3.93%) (3.61%) (38.03%) (37.18%) (5.08%) (4.51%) (0.33%) (0.36%) (0.66%) (0.54%) (0.98%) (0.54%) (0.33%) (0.36%) (93.70%) (85.10%) (3.53%) (2.76%) (0.00%) (0.00%) (42.66%)  
16 469 436 59 51 255 224 72 68 6 6 17 13 13 13 4 4 895 815 55 38 0 0 988 1203
  (52.40%) (53.50%) (6.59%) (6.26%) (28.49%) (27.48%) (8.04%) (8.34%) (0.67%) (0.74%) (1.90%) (1.60%) (1.45%) (1.60%) (0.45%) (0.49%) (90.59%) (82.49%) (5.57%) (3.85%) (0.00%) (0.00%) (82.13%)  
17 377 354 61 55 376 340 34 28 4 4 26 22 11 9 1 1 890 813 53 26 0 0 969 1247
  (42.36%) (43.54%) (6.85%) (6.77%) (42.25%) (41.82%) (3.82%) (3.44%) (0.45%) (0.49%) (2.92%) (2.71%) (1.24%) (1.11%) (0.11%) (0.12%) (91.85%) (83.90%) (5.47%) (2.68%) (0.00%) (0.00%) (77.71%)  
24 414 374 44 38 208 181 55 49 0 0 7 7 5 5 5 5 738 659 44 21 0 0 803 948
  (56.10%) (56.75%) (5.96%) (5.77%) (28.18%) (27.47%) (7.45%) (7.44%) (0.00%) (0.00%) (0.95%) (1.06%) (0.68%) (0.76%) (0.68%) (0.76%) (91.91%) (82.07%) (5.48%) (2.62%) (0.00%) (0.00%) (84.70%)  
25 392 368 37 37 169 147 26 24 1 1 16 16 18 18 2 2 661 613 48 30 0 0 739 911
  (59.30%) (60.03%) (5.60%) (6.04%) (25.57%) (23.98%) (3.93%) (3.92%) (0.15%) (0.16%) (2.42%) (2.61%) (2.72%) (2.94%) (0.30%) (0.33%) (89.45%) (82.95%) (6.50%) (4.06%) (0.00%) (0.00%) (81.12%)  
27 327 301 33 31 301 280 42 33 1 1 9 7 4 2 0 0 717 655 28 22 0 0 767 894
  (45.61%) (45.95%) (4.60%) (4.73%) (41.98%) (42.75%) (5.86%) (5.04%) (0.14%) (0.15%) (1.26%) (1.07%) (0.56%) (0.31%) (0.00%) (0.00%) (93.48%) (85.40%) (3.65%) (2.87%) (0.00%) (0.00%) (85.79%)  
28 11 10 1 1 7 6 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 21 18 1 2 0 0 24 0
  (52.38%) (55.56%) (4.76%) (5.56%) (33.33%) (33.33%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (0.00%) (4.76%) (0.00%) (4.76%) (5.56%) (0.00%) (0.00%) (87.50%) (75.00%) (4.17%) (8.33%) (0.00%) (0.00%) (0.00%)  
Tot. 4209 3903 447 414 3145 2791 542 465 37 35 133 115 104 92 29 28 8646 7843 496 310 0 0 9452 12446
  (48.68%) (49.76%) (5.17%) (5.28%) (36.38%) (35.59%) (6.27%) (5.93%) (0.43%) (0.45%) (1.54%) (1.47%) (1.20%) (1.17%) (0.34%) (0.36%) (91.47%) (82.98%) (5.25%) (3.28%) (0.00%) (0.00%) (75.94%)  
 
Platné známky zahŕňajú aj sporné a predbežne pridelené známky.  
Percentuálne zastúpenie hlasov v zozname je vypočítané z celkového počtu hlasov v zozname.  
Percentuálne podiely hlasov kandidátov na prezidenta sa počítajú k celkovému počtu hlasov PREDSEDOV,  
zatiaľ čo zvyšné percentá sa počítajú vzhľadom na celkový počet voličov.  
 
PROVINCIÁLNE VOĽBY
Konzultácia: Európsky parlament - Pokrajinské - Komunálne voľby 2009
Provincial College PROVINCIAL REGION BRA 1 BRA-SANFRE '
Obec SANFRE '
Zhrnutie hlasov pre predsedov v sekcii po častiach
Preskúmané časti: 3 On 3 - OFICIÁLNE ÚDAJE
 
  Gancia Ponso TARICCO DOLPHIN Curetti GIAMBATTISTA Chiarenza Carpano  
GIANNA Tullio GIACOMINO DETTO MINO Terézie LUCIANO Iván PAUL MARCO
časť V.Pres V.List V.Pres V.List V.Pres V.List V.Pres V.List V.Pres V.List V.Pres V.List V.Pres V.List V.Pres V.List Celkový počet prezidentských hlasov Zoznamy celkových hlasov Prázdne karty Nulové karty Hlasy Null VCNAS voliči pripojený
1 911 844 65 62 458 428 137 128 15 15 45 42 27 22 14 14 1672 1555 132 70 0 0 1874 2251
  (54.49%) (54.28%) (3.89%) (3.99%) (27.39%) (27.52%) (8.19%) (8.23%) (0.90%) (0.96%) (2.69%) (2.70%) (1.61%) (1.41%) (0.84%) (0.90%) (89.22%) (82.98%) (7.04%) (3.74%) (0.00%) (0.00%) (83.25%)  
Tot. 911 844 65 62 458 428 137 128 15 15 45 42 27 22 14 14 1672 1555 132 70 0 0 1874 2251
  (54.49%) (54.28%) (3.89%) (3.99%) (27.39%) (27.52%) (8.19%) (8.23%) (0.90%) (0.96%) (2.69%) (2.70%) (1.61%) (1.41%) (0.84%) (0.90%) (89.22%) (82.98%) (7.04%) (3.74%) (0.00%) (0.00%) (83.25%)  
 
Platné známky zahŕňajú aj sporné a predbežne pridelené známky.  
Percentuálne zastúpenie hlasov v zozname je vypočítané z celkového počtu hlasov v zozname.  
Percentuálne podiely hlasov kandidátov na prezidenta sa počítajú k celkovému počtu hlasov PREDSEDOV,  
zatiaľ čo zvyšné percentá sa počítajú vzhľadom na celkový počet voličov.