Domáce správy

Práca turínskeho sochára Celestina Fumagalliho, už autora veľkej sochy Svätého Cottolenga na námestí Piazza Caduti per la libertà, bola odovzdaná Múzeu archeológie, histórie a umenia Palazzo Traversa a bude trvale vystavená v halách Braidese.

Cielené služby, ktoré vykonáva veliteľstvo mestskej polície, pokračujú v prevencii a potláčaní najčastejších porušení zákona o cestnej premávke, najmä v oblasti riadenia pod vplyvom alkoholu, obehu s nepoistenými a nerevidovanými vozidlami, rýchlosti, používanie mobilného telefónu počas jazdy, vynechané používanie bezpečnostných pásov a detských zadržiavacích zariadení a predpisy týkajúce sa obehu vozidiel registrovaných v zahraničí a vykonávaných rezidentmi v Taliansku: presne s ohľadom na tieto právne predpisy, ostatné nočná hliadka mestskej polície skontrolovala Volkswagen Touareg registrovaný v zahraničí, ktorý už nejakú dobu vedie osoba s bydliskom v Taliansku. Z kontrol vykonaných na vozidle vyplynulo, že spoločnosť Toaureg, hoci bola opätovne registrovaná v zahraničí, bola ešte zaregistrovaná v Taliansku a žiarenie nebolo vykonané na konečný vývoz. Okrem toho splnomocnení zástupcovia zistili, že na vozidle (s talianskou poznávacou značkou) sa pripravuje ustanovenie o zablokovaní, že vlastníci sa možno domnievajú, že by sa mohli vyhnúť opätovnej registrácii v zahraničí. Vozidlo bolo teda podrobené administratívnemu zadržaniu a zahraničné poznávacie značky boli odstránené a prenesené do motorizácie Cuneo. Vodič bol potom vodičským preukazom, pretože ho do dvoch rokov od nadobudnutia bydliska nezmenil na príslušný taliansky vodičský doklad. Ešte v oblasti kontroly bolo iné vozidlo, Hyundai, podrobené administratívnemu zadržaniu, pretože to bolo prekvapením v obehu, hoci už vo februári 2018 bolo vystavené pozastaveniu obehu z dôvodu opomenutia revízie. Dvaja sú namiesto toho vozidlá podrobené administratívnemu zabaveniu kvôli nedostatku poistenia, Honda Accord a Mini Cooper, obaja bez poistenia asi 4 mesiacov. Najmä vodič Mini Cooperu v čase inšpekcie vystavoval zdanlivo pravidelný poistný kupón, ale na základe kontrol vykonaných poisťovňou sa ukázalo, že pre toto vozidlo neexistuje žiadna politika. Agenti, okrem toho, že zabavili vozidlo, tiež získali sťažnosť - žalobu podanú vlastníkom vozidla za trestný čin podvodu, čo je aspekt, na základe ktorého začali osobitné vyšetrovania mestskej polície. (Mestská polícia)

Informácie: Mesto Bra - obecná polícia
tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it

Vo štvrtok 18 April 2019 bola slávnostne otvorená nová sekcia "Mladý dospelý" občianskej knižnice "Giovanni Arpino" v Bra. V miestnosti určenej pre dospelých v prvom poschodí budovy sa nachádza časť katalógu venovaná čitateľom vo veku 12 a 20.

V rámci novej zmluvy o zbere odpadu od dverí k dverám v Bra sa začala nová služba umývania kontajnerov pre zber organických frakcií odpadu pre všetkých užívateľov v tejto oblasti.

Od štvrtka 2 má 2019 aj obec Bra bude mať svoj "Deň občanov", s dennou nepretržitou otváracou dobou, od 8.45 do 16, pobočiek pre verejnosť. Úrady pre registre a štátny status, protokol, školské služby - dotované služby a daňový úrad budú každý štvrtok garantovať otvorenie aj počas prestávky na obed, v procese obnovovania metód prístupu a využívania služieb, ktoré z neho robia viac. ľahký kontakt a zaobchádzanie s postupmi, pričom reaguje na rôzne potreby občianstva.