Civic Crowdfunding

Domáce správy

Books prechádzať, počúvať príbehy až: pokračovať v programe vymenovania Born čítať Podprsenka verejnú knižnicu každý pondelok v 17 s deťmi vymenovanie 3 na 6 rokov.

Nedeľa októbra 14 2018 múzeum Bra Toy lipne na FAMU - Rodiny národný deň v múzeu - s udalosťou, "The World v guli". Počas dňa budú navrhnuté na základe animovaných ludovisite rodín a "vhodné pre deti", v ktorom histórie a tajomstvo hračiek na displeji v múzeu, a tých, ktorí boli ich majitelia, stala rozprávka. Vodítko, je ludotecario, fascinovať a baviť maličké sa žartovať, malých hier a aplikácií od jednoduchých divákov, všetci návštevníci budú tvorcovia a spolupracovníci protagonisti príbehu rozprával.

Vo dvore múzea miesto protagonistami budú na, objekt jako,malý, ale drahé ... 'múzeum :. Mramor, zastúpená v zbierke múzea sa vzorky z rôznych materiálov Rodiny budú zapojené do hernej laboratórií a bludísk výstavbe cesty k hre potom všetci spoločne s farebnými guličkami. Obaja vstup do múzea dielne, vhodný pre deti všetkých vekových kategórií, ktorí sa chcú baviť, bude zdarma. každú nedeľu, múzeum je otvorené od 10 12,30 15 do az 18.30. Počas týždňa, konštrukcia cez Guala je otvorená po predchádzajúcej dohode na 0172- 413049. Viac informácií o www.turismoibra.it a www.museodelgiocattolobra.it a 324 8714679 (iba v nedeľu). (ea)


Info: Bra City - Múzeum hračiek
tel. 0172.413049 - biblioteca@comune.bra.cn.it

8 Od pondelka do štvrtka októbra 18 2018 Centra pre uplatňovanie Bra môžete znovu požiadať o výber z troch účastníkov v rámci projektu, ktorý predložila mesto Bra "Bra inkluzívna kultúra", ktorá bola schválená v regióne Piemont in ' rozsah výzvy na predkladanie návrhov "Aktívne opatrenia v oblasti pracovnej politiky pre realizáciu projektov verejnej služby". Predĺženie lehoty na troch profilov je zameraný na nezamestnaných alebo nezamestnaný bez zamestnania po dobu najmenej 12 mesiacov veku medzi 18 a 45 rokov a mať maturitu.

Komplexnosť pri uplatňovaní nariadení IMU, vlastnej obecnej dane, v oblastiach budov bude predmetom školenia, ktoré sa bude konať v Bra v stredu 7 November 2018. Vymenovanie je z konferencie 9 v konferenčnej miestnosti Multifunkčného centra Giovanni Arpino z Largo Resistenza na podujatie organizované mestom Bra a ANUTEL, Národné združenie miestnych daňových úradov v spolupráci so spoločnosťou Siscom.

Od októbra sa vráti s niektorými správami, schôdzky s Noemova archa, vzdelávacieho priestoru a venovaný deťom hrať, zdieľať skúsenosti, spoznať nové časopriestor v spoločnosti referenčného dospelého (matku alebo otec, starí rodičia alebo iný opatrovník) pre stretnutia s priateľmi a zúčastniť sa aktivít navrhnutých učiteľov.