Radnica

fabio bailo

radkyňa

proxy: kultúra, obecná polícia, civilné stav, rodinný stav, propagácia jazykového dedičstva a tradície Piemontu, vzťahy s asociáciami a zbraňami veteránov, politik práce.

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (bailo_cv.pdf)bailo_cv.pdf[]0 kB
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/bailo_redditipatrimonio.pdf)bailo_redditipatrimonio.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku.]0 kB

sara cravero

radkyňa

delegátov: životné prostredie, energetická politika, odpadové hospodárstvo a mestská hygiena, inovácie

Prílohy:
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/cravero_cv.pdf)cravero_cv.pdf[Životopis]0 kB
Prístup k tejto URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/cravero_redditipatrimonio.pdf)cravero_redditipatrimonio.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku.]0 kB

luciano mass

radkyňa

delegátov: verejné práce, sieťové služby, školské budovy, práce na ceste, poľnohospodárstvo

Kontakty: Oddelenie verejných prác - Tel.0172.438246 - Pošta: assessore.messa@comune.bra.cn.it

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (messa_cv.pdf)messa_cv.pdf[Životopis]585 kB
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/messa_redditipatrimonio.pdf)messa_redditipatrimonio.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku.]0 kB
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2015/messa_redditipatrimonio_aggiornamento2015.pdf)messa_redditipatrimonio_aggiornamento2015.pdf[Aktualizácia 2015.]0 kB

giovanni zeleň

radkyňa

proxy: sociálne služby, vzdelávanie a školské služby, rodinná politika, rozpočet a financie, jedálne, školenia, výroba, integračná politika

Prílohy:
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/fogliato_cv.pdf)fogliato_cv.pdf[Životopis]0 kB
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/fogliato_redditipatrimonio.pdf)fogliato_redditipatrimonio.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku.]0 kB

maximálne borrelli

Podpredsedu

proxy: aktivity a športové zariadenia, obchod a trhy, cestovného ruchu a propagácie oblasti, projekt Expo 2015, dedičstvo a správcovstvo, civilnej ochrany, mestský plán trvalo udržateľnej mobility, politiky mládeže

Prílohy:
Prihláste sa na túto adresu URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/borrelli_cv.pdf)borrelli_cv.pdf[Životopis]0 kB
Prístup k tejto URL (http://www.comune.bra.cn.it/amministrazione/dichiarazionipatrimonio/2014/borrelli_redditipatrimonio.pdf)borrelli_redditipatrimonio.pdf[Vyhlásenie o príjmoch a majetku.]0 kB

Radnica

Gianni Fogliato, starosta

recepcia: prijíma podľa menovania

Biagio conterno, zástupca primátora

recepcia: prijíma podľa menovania

Prílohy:
Stiahnuť tento súbor (100619_proclamazionesindacofogliato.pdf)100619_proclamazionesindacofogliato.pdf[Vyhlásenie starostu]472 kB
Stiahnuť tento súbor (130619_decretovnominavicesindaco.pdf)130619_decretovnominavicesindaco.pdf[Vyhláška o vymenovaní zástupcu primátora]110 kB

V evidenza