Až do otvorenia nového školského roka, starosta Camillo Scimone a minister školstva hlavného mesta Bra, Michelino dáviaci, sa stretol s predstaviteľmi škôl z rôznych ústavov občanov, teda v dobe, ktorá sa podáva na novou vládou Civic prehĺbiť a poznať potreby školského sveta. Pri príležitosti, riaditelia chceli popriať, prostredníctvom svojich škôl, dobrú prácu pre všetkých zamestnancov zapojených do delikátnej oblasti vzdelávania s tým, že kontinuita bude venovať dlhú zavedenou tradíciou, ktorá vidí mesto spáchané investície podstatná pre splnenie občana vzdelávacími potrebami "zásadné odvetvie pre tvorbu mladej generácie a určuje charakter a kvalitu občanov budúcnosti", ako sa stále dookola na okraji starosta Camillo Scimone. (Rg)