Civic Crowdfunding

sociálne(pomoc, domácnosť, blahobyt, integrácia)

Škola (služby, jedáleň, po škole, pred-hodiny, organizácia)

škôlka (služby, aktivity, otázky, čakacie zoznamy)

Občiansky hudobný inštitút "Adolfo Gandino"(kurzy, nápisy, kontakty, aktivity)

Giovani (možnosti, iniciatívy, Informagiovani)

domáce zvieratá (práva, služby, chovateľská stanica)

cintorín(hodiny, manažment)