Civic Crowdfunding

súťaže (výzvy, výsledky, mobilita)

Majú prácu(politiky aktívnej práce, stáže, školenia, informácie)