Na konci vzdelávacieho roka 2018 / 2019, škôlka Bra, so spoluprácou psychológa a psychoterapeutky Silvie Spinelli, navrhuje okamih konfrontácie na začiatku materskej školy. Stretnutie v stredu 12 June 2019, 17 hodín, ktoré sa bude konať v konferenčnej sále multifunkčného zariadenia Arpino, je zamerané najmä na rodiny detí narodených v 2016, či už navštevujú hniezdo alebo nie, a na všetky deti, ktoré v septembri začne cestu materskej školy. Večer bude príležitosťou na konfrontáciu vzdelávacích kompetencií, ktoré budú potrebné v materskej škole, a na tom, ako môžeme sprevádzať deti s týmto krokom. Prvé roky života každého dieťaťa sú zásadné pre rozvoj jazykových, logických, komunikačných, sociálnych a vzťahových zručností; tieto zručnosti sú prípravné na dobrú integráciu do materskej školy a podporu vzdelávania vo všeobecnosti. Účasť na stretnutí je bezplatná a vyhradená pre dospelých. Viac informácií prostredníctvom e-mailu asilonido@comune.bra.cn.it alebo volaním 0172 412062.


Informácie: Mesto Bra - Materská škola
Tel. 0172.412062 - asilonido@comune.bra.cn.it