Nedeľa 9 Jún 2019 v Bra hlasovať za hlasovanie pre voľby starostu. Z 7u sa zmení na 23. Hlasovania sa môžu zúčastniť voliči, ktorí dosiahli vek väčšiny v deň 26 May 2019, prvé kolo administratívnych volieb. Nezabudnite skontrolovať dostupnosť miest na hlasovacom lístku a platnosť vášho preukazu totožnosti.

Vzhľadom na vymenovanie vo volebných miestnostiach je volebný úrad otvorený pravidelným harmonogramom (v pondelok, utorok, stredu, štvrtok od 8.45 do 12.45 a vo štvrtok aj od 15 do 16) a zostane otvorený na mimoriadnom základe v piatok a v piatok. Sobota pred hlasovaním z 9 do 18 a nedeľa hlasovania z 7 na 23. Úrad je k dispozícii voličom na obnovenie volebnej karty, pre tých, ktorí vyčerpali užitočné priestory, pre odstúpenie od tých, ktorí ju ešte nedostali, pre vydanie duplikátu tým, ktorí ju mali. a akékoľvek objasnenie týkajúce sa konzultácie. Viac informácií o čísle 0172.438386 alebo napísaním elettorale@comune.bra.cn.it. (Ea)

Info: Mesto Bra - volebný úrad
tel. 0172.438386 - elettorale@comune.bra.cn.it