V Bra v nedeľu 9 sa uskutočnilo kolo hlasovania pre priamu voľbu primátora a mestskej rady.

Nižšie sú uvedené výsledky konzultácií, ktoré videli, že 57,07% tých, ktorí sú oprávnení na volebnú urnu:

Výsledky hlasovania 9 Jún 2019

Počas prvého kola nedele 26 Máj 2019 šiel do ankety 70,31% tých, ktorí sú oprávnení vymenovať nového starostu a mestskú radu. Konečné výsledky prvého kola komunálneho hlasovania, potvrdené v máji 29 Ústredným volebným úradom, ktorému predsedá sudca Dr. Belli, možno nájsť na nasledujúcom odkaze:

Výsledky komunálnych volieb 26 v máji 2019

Nižšie sú uvedené aj údaje týkajúce sa regionálnych a európskych volieb v Bra:

Výsledky regionálnych volieb 26 v máji 2019

Výsledky európskych volieb 26 v máji 2019

V evidenza