Traja ľudia uviedli v stave slobody jazdy pod vplyvom alkoholu: toto je výsledok cielenej služby, ktorú vykonávajú dve hliadky mestskej polície Braid, druhá noc v uliciach mesta.

Agenti skontrolovali psychofyzický stav vodičov 24 a skontrolovali vodičské doklady a príslušné vozidlá: medzi nimi bol vodič Ford Fiesta a vodič BMW 120 prekvapený dvojitou hladinou alkoholu v krvi v porovnaní 0.50 gramov na liter povolené, namiesto toho vodič Suzuki Swift bol prekvapený rýchlosťou vyššou ako 4 krát, ktorá je povolená. Všetci traja vodiči videli, že ich vodičské preukazy boli odobraté, zatiaľ čo vodič Suzuki, vzhľadom na svoju sadzbu nad 1.50 gramov na liter, bol tiež považovaný za zabavenie vozidla, ako to vyžaduje zákon. Kontroly budú pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch. (Mestská polícia)

Informácie: Mesto Bra - obecná polícia
tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it