Do júla 31 je možné požiadať o registráciu v Registri obľúbených sudcov Súdu pre rozhodovanie a odvolacieho súdu. Občania, ktorí majú záujem o zaradenie do zoznamu, musia predložiť žiadosť v stanovenom termíne na formulári, ktorý je k dispozícii na volebnom úrade obce Bra (prostredníctvom Barbacana 6, prvé poschodie) alebo na internetovej stránke inštitúcie na adrese www.comune .bra.cn.it, Služby a kolégium / Volebná sekcia.

Talianski občania, ktorí sú držiteľmi občianskych a politických práv, sa môžu prihlásiť vo veku nie menej ako 30 rokov a nie viac ako 65, ktorí sú držiteľmi titulu strednej školy prvého stupňa akéhokoľvek druhu (na zápis do zoznamu sudcov). Súd prvého stupňa) a strednú školu (na zápis do Registra odvolacích súdov Ľudového súdu), ktoré sa nenachádzajú v príčinách nezlučiteľnosti ustanovených zákonom.

Viac informácií o čísle 0172.438386 alebo napísaním elettorale@comune.bra.cn.it. (Em)


Info: Mesto Bra - Volebné
Tel. 0172.438386 - elettorale@comune.bra.cn.it