Zvláštna pozornosť sa venuje v posledných dňoch, a to tak agentúram mestskej polície, ako aj pomocným pracovníkom v oblasti dopravy a životného prostredia, a to aj po nadobudnutí účinnosti nových metód zberu odpadu.

V mnohých oblastiach mesta sa uskutočňujú mnohé zásahy, ktoré pomáhajú poskytovať podrobné informácie, rozptýliť pochybnosti a napraviť nesprávne správanie, aby sa podporilo pravidelné dodávanie odpadu a vyhnúť sa akýmkoľvek sankciám.

Pri kontrolách na území úradníci mestskej polície uložili pokutu občanovi, ktorý opustil odpad na východnom pobreží. Je to predmet, ktorý by zastavil svoje vozidlo na ihrisku ceste, ktorá spája cestná Montenero Via Vittorio Veneto, začala veľa haraburdu do priľahlého svahu. Skutočnosť však unikla starostlivému občanovi, ktorý po tom, ako bol svedkom scény, zaznamenal registračnú značku vozidla a vydal svoje svedectvo veliteľstvu mestskej polície. Agenti podprsenky vyrobené príslušné vyšetrenia, ktoré zvolal motorista ovládanie pomocou Moffa líšia, notificandogli k porušeniu pravidiel a poskytnutých zákon o životnom prostredí. Kontroly budú pokračovať v najbližších dňoch. (Mestská policajná podprsenka)

Informácie: Mesto Bra - obecná polícia
tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it