A, Dr Stefano Tealdi novým manažérom Town Planning Division, životné prostredie, územie a výrobných činností od mesta Bra, ktorá bola identifikovaná dekrétom starostu Bruna Sibille po predchádzajúcej verejnej voľbe. Teale, porcie pod Zizzola od februára 2019, po viac než 20 rokov bol vedúcim Servisné plánovanie a súkromné ​​budovy Mestského z Cherasco, okrem toho, že v držbe pozícií, a to vždy v mestskej / súkromné ​​budovy, v obciach Narzole a Monticello d'Alba. (Em)


Informácie: Mesto Bra - urbanistické plánovanie
Tel. 0172.438353 - urbanistica@comune.bra.cn.it