Agentúra Piemont mobility oznámila mesto Bra, že vo svojom preskúmaní lokálnej siete verejnej dopravy na našom území, ktorý bude dokončený v najbližších týždňoch, od pondelka, February 18 2019, nadobudne platnosť dvoch nových liniek: Linka 35 Cuneo Bra-Fossano línie a 415 Ceva-Bra-Carrù. Poriadky a trasy sú k dispozícii na webe www.grandabus.it/riorganizzazione-rete-extraurbana. (Ea)

Informácie: Mesto Bra - Dopravný úrad
Tel. 0172.438291 - trasportipubblici@comune.bra.cn.it