Prvé žiadosti aj v spoločnosti Bra v súvislosti s novou legislatívou, ktorá zakazuje osobám žijúcim v Taliansku viac ako 60 dni riadiť vozidlá registrované v zahraničí. Dnes ráno (ed februára 6 2019) hliadka mestskej polície, počas denných kontrol priestoru, nariadil zastavenie Hyundai so zahraničnou poznávacou značkou, viedla osoba s bydliskom v Taliansku viac než 7 rokov. Agenti potom zadržali vozidlo, pričom napadli porušenie, za ktoré je okamžitá platba povinná, pod hrozbou správneho zatýkania. Predmet musí teraz pokračovať v opätovnom registrácii vozidla v Taliansku alebo pri vykonávaní postupov pre definitívny export do zahraničia. V opačnom prípade, ak nie je daná jedna z dvoch možností, vozidlo po 180 dňoch bude definitívne skonfiškované. Kontroly budú pokračovať v najbližších dňoch (mestská policajná podprsenka)


Informácie: Mesto Bra - obecná polícia
tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it