Občania štátu Európskej únie s bydliskom v obci Bra, ktorí majú v úmysle uplatniť volebné právo počas komunálnych a európskych volieb, musia predložiť žiadosť o registráciu v príslušnom zozname zvolených volieb. Žiadosť, ktorá sa má vyplniť na osobitnom formulári zaslanom na adresu rezidentnej komunity a ktorá je k dispozícii aj na internetovej stránke Ministerstva vnútra (priama linka: https://dait.interno.gov.it/elezioni/documentazione/europee-2019-modulo-optanti), Musí byť predložená Úradu mestskej volebnej Podprsenka podľa februára 25 2019 pre voľby do Európskeho parlamentu a 16 apríla na komunálnych voľbách.

V žiadosti o registráciu, ku ktorej musí byť priložená kópia platného dokladu totožnosti, musí byť vyhlásené občianstvo; súčasný pobyt a adresa v krajine pôvodu; žiadosť o zápis do zoznamu pridaných volieb; držanie politických práv a absencia súdneho konania, trestného či občianskeho poplatku, zahŕňajúcich, podľa právneho poriadku štátu pôvodu, stratu hlasovacích práv.

Žiadosť musí byť predložená občanmi Únie, ktorí už boli zapísaní do zoznamu pridané v minulých komunálnych voľbách a európske a neboli odvolané takýto zápis. Akýkoľvek prevod bydlisko v iných obciach talianski občania EÚ už zapísaní určuje automatickú registráciu v zoznamoch pridané do obce nové bydlisko. Členstvo tiež umožňuje celoštátne voľby v rámci spoločenstva pre Alderman a prípadné vymenovanie člena predstavenstva.

Pre viac informácií kontaktujte volebný úrad obce Bra (telefón 0172 / 438386 - mail: elettorale@comune.bra.cn.it), otvorené pre verejnosť každé ráno od 8.30 po 12.45 a utorok a štvrtok odpoledne od 15 po 16. (Em)


Info: Mesto Bra - volebný úrad
tel. 0172.438386 - elettorale@comune.bra.cn.it