Nasledujúce niektorých správ prijatých dnes (4 februára 2019), mesto Bra a Mestské Polícia informovala, že v súčasnej dobe ľudia majú na starosti kontrolu na adrese domácich užívateľov alebo obchodného zákonníka ako predplatené sáčkov odpadu. To odporúča použiť maximálnu opatrnosť a obozretnosť, keď niekto príde do domu s otázkou na zadanie a / alebo vidieť vrecia a odpadkové koše. E, by mal hlásiť akejkoľvek situácii alebo osoby podozrivé do operačného centra Bra mestskej polície k počtu 0172 413744. (Bra Mestská polícia)


Informácie: Mesto Bra - obecná polícia
tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it