Nedeľa 10 Február 2019 recidíva pamätný deň "Pamätný deň" venovaný obetiam foibas a juliansko-dalmatínskym exodus. Podprsenku, ako obvykle, tam budú dve zasadnutia úvah a spomienok: na 10,30 bude sláviť omšu v svätyne Panny Márie z kvetín a 11,30 bude položenie venca pri pamätnej kameň umiestnený na námestí venovaná Mučeníci Foibe. Na ceremónii zasiahne starosta Bruna Sibille.

Deň pamiatky v Bra organizuje mestskej rady v spolupráci s výborom pre občanov o potvrdenie hodnôt 27 januára 10 25 februára do apríla a Historického ústavu odporu Cuneo. (Ea)


Info: Mesto Bra - Kultúrny úrad
tel. 0172.430185 - cultura@comune.bra.cn.it