Vlajky na fasáde mestskej budovy Bra sú uvedené v smútku ako znak blízkej smrti starostu Gdańsk Paweł Adamowicz, ktorý bol bodnutý počas charitatívnej udalosti.

Iniciatíva, navrhnuté radkyňa Abderrahmane amajú a so súhlasom predsedu mestskej rady Biagio Contern chce vyjadriť solidaritu s občanmi v Gdansku a Poľska, rovnako ako jasné odsúdenie slepej uličky nenávisti a násilia.

Adamovicz sa už niekoľko rokov zasadzuje za obranu ľudských a občianskych práv, symbol tolerancie a pluralitnej politiky, ako aj skutočného proeurópana. Vyrastať politicky pod Solidarity, bol jedným z priekopníkov "Globálna Parlament primátorov", združenia miest zaviazala k rozvoju miest, orientovaný dialóg a stretávanie medzi rôznymi kultúrami. (Em)

Informácie: Mesto Bra - Tlačové oddelenie a vzťahy s verejnosťou
urp@comune.bra.cn.it - tel. 0172.438281