V posledných dňoch sa Apple iPad našiel na ulici Montenero, v meste Bra, v mestskej polícii. Tí, ktorí stratili alebo trpel odcudzenia zariadenia možno vyzdvihnúť na príkaz mestskej polície Bra predstaví správu o odcudzenia alebo straty prezentované na policajné sily a dokumentáciu k nákupu. Ďalšie informácie získate od centra operácií zboru 0172.413744 alebo prostredníctvom e-mailu na adrese centraleoperativa@comune.bra.cn.it (Mestská polícia)


Informácie: Mesto Bra - obecná polícia
tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it