Civic Crowdfunding

To bol skutočný územnej solidarity prvom závode, ktorý dovolil, vďaka darom cez 60 miestne subjekty, medzi obcou, spoločností, združení a súkromné ​​občanov ku kúpe nového Podpora podnikania a efektívne viacúčelové vozidlo podľa odlúčenie brigády z požiarnych dobrovoľníkov Bra.

Prostriedky pre riadenie reakcie na mimoriadne udalosti bude oficiálne doručená do tela Hasičského záchranného zboru v ranných hodinách v sobotu decembra 8 2018 v Bra, ako súčasť oficiálneho ceremoniálu sa zúčastnili krajského radného pre civilnú ochranu Valmaggia Alberto, riaditeľ regionálne hasiči Piedmont Cosimo Čisté a krajinský veliteľ hasičov Marco Frezza, navyše k darcom, ktorí prispeli na nákup a Združením priateľov hasičov, ktorí pracovali na získavanie finančných prostriedkov.

Obrad sa bude konať na námestí Fallen za slobodu, pred radnicou: tu sa 10, bude pokračovať na oficiálnej doručenie nového zariadenia, za účasti orgánov prítomných a hold darcov. Program 11 je svätá omša na počesť Santa Barbara, patrónka požiarnej brigády, v susednom farskom kostole Sant'Andrea. (Em)

(archívna fotka)

Info: Mesto Bra - Tlačové oddelenie
tel. 0172.438281 - urp@comune.bra.cn.it

V evidenza