Dnes ráno (utorok september 9 2018), od súmraku, tri hliadky Bra velenie polícia vykonala kontrolu autobusov odchádzajúcich a tranzitu v meste, s cieľom overiť súlad s pravidlami pre prepravu osôb , Jedenásť médiá riadené Mestských zástupcovia, s ovládacími prvkami, ktoré sa podieľajú na jazdné evidenciu vodičov a jej vozidiel, bezpečnostné vybavenie autobusov, a najmä spôsobov prepravy cestujúcich. V tomto zmysle agenti overili počet osôb prepravovaných na vozidlách, aby overili súlad s parametrami uvedenými v registračných dokumentoch. Kontroly, ktoré budú pokračovať v nadchádzajúcich týždňoch, nezistili žiadne nezrovnalosti. (Mestská polícia)

Informácie: Mesto Bra - obecná polícia
tel. 0172.413744 - poliziamunicipale@comune.bra.cn.it