decentralizované dvere agentúry príjmov so sídlom v Bra, na radnici, je uzavretá od júla do 30 3 septembra, zatiaľ čo INPS, ktorý sídli v priľahlých miestností so vstupom z Via Monte di Pieta, pozastaví prijímanie verejnosti z 1 do 30 vrátane augusta. (Ea)

Info: Mesto Bra - kancelária pre styk s verejnosťou
tel. 0172.438278- urp@comune.bra.cn.it