Ako sa najlepšie prezentovať v spoločnosti, prehlbovať školské vzdelanie alebo pracovné skúsenosti v zahraničí? Ten sa bude snažiť odpovedať na tieto otázky a všetkým tým, pripojený k rôznym príležitostiam po absolvovaní schôdzke naplánované na štvrtok júla 12 2018, 17.30 mládež Informačná kancelária hlavného mesta Bra (Memorial námestie za slobodu, 20).

Počas podujatia zameraného na mladých ľudí a nových absolventov sa budeme zaoberať tým, ako najlepšie zostaviť životopisy a rozhovory s ľuďmi, analyzovať ponuku kurzov pre absolventov a preskúmať možnosti, ktoré ponúka štátna služba alebo skúsenosti v zahraničí.

Vstup zdarma, vitajte na rezerváciu v 0172.438241 alebo e-mailom, na adrese informagiovani@comune.bra.cn.it. Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke www.bragiovani.it. (Em)

Informácie: Mesto Bra - Informagiovani

Tel. 0172.438241 - informagiovani@comune.bra.cn.it